Top 50 Universities Ranking in Norway 2022

# Logo University City CR WR
1 flag Universitetet i Oslo Oslo 1 120
2 flag Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Trondelag 2 177
3 flag Universitetet i Bergen Hordaland 3 236
4 flag OsloMet Oslo 5 1007
5 flag Handelshyskolen BI Oslo 8 1636
6 flag Norges Handelshyskole Hordaland 12 2394
7 flag Hgskulen p Vestlandet Hordaland 13 2519
8 flag Arkitektur- og designhgskolen I Oslo Oslo 17 4010
9 flag Hgskulen I Volda More og Romsdal 18 4091
10 flag Norges idrettshgskole Oslo 19 4465
11 flag Hyskolen Kristiania Oslo 20 4564
12 flag Kunsthgskolen I Oslo Oslo 21 4685
13 flag Hgskolen I Molde More og Romsdal 22 4779
14 flag Norges musikkhgskole Oslo 23 4971
15 flag Det Teologiske Menighetsfakultet Oslo 24 4975
16 flag VID vitenskapelige hgskole Oslo 25 5952
17 flag NLA Hgskolen Hordaland 26 7250
18 flag Dronning Mauds Minne Hgskole for barnehagelrerutdanning Trondelag 27 7494
19 flag Lovisenberg diakonale hgskole Oslo 29 10227