Top 50 Universities Ranking in Slovakia 2022

# Logo University City CR WR
1 flag Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava 1 891
2 flag Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava 2 1149
3 flag Technická univerzita v Koiciach KoSice 3 1524
4 flag Univerzita Kontantna Filozofa v Nitre Nitra 5 2199
5 flag Univerzita Pavla Jozefa afárika v Koiciach KoSice 5 2365
6 flag Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre Nitra 6 2590
7 flag Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banska Bystrica 7 2840
8 flag Žilinská univerzita v Žiline Zilina 8 3184
9 flag Ekonomická univerzita v Bratislave Bratislava 9 3366
10 flag Preovská univerzita v Preove Presov 10 4011
11 flag Trnavská univerzita v Trnave Trnava 11 4460
12 flag Technická univerzita vo Zvolene Banska Bystrica 12 4605
13 flag Slovenská zdravotncka univerzita v Bratislave Bratislava 12 4892
14 flag Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 13 5059
15 flag Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Koiciach KoSice 14 5111
16 flag Univerzita J. Selyeho Nitra 15 5616
17 flag Katolická Univerzita v Ruomberku Zilina 17 5644
18 flag Vysoká kola vtvarnch umen v Bratislave Bratislava 15 5738
19 flag Paneurópska vysoká kola Bratislava 18 6171
20 flag Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencne Trencin 18 6859
21 flag Akadémia umen v Banskej Bystrici Banska Bystrica 19 7031
22 flag Vysoká kola mzickch umen v Bratislave Bratislava 21 7222
23 flag Vysoká kola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preove Presov 23 7581
24 flag Vysoká kola Zdravotnctva a Sociálnej Práce sv. Albety v Bratislave Bratislava 23 7585
25 flag Vysoká kola Danubius Trnava 24 8015
26 flag Stredoeurópska vysoká kola v Skalici Trnava 25 8387
27 flag Vysoká kola manamentu, City University of Seattle Bratislava 26 8516
28 flag Vysoká kola ekonómie a manamentu verejnej správy v Bratislave Bratislava 28 8937
29 flag Bratislavská medzinárodná kola liberálnych tdi Bratislava 29 9195
30 flag Vysoká kola Bezpecnostného Manaérstva v Koiciach KoSice 30 9328
31 flag Vysoká kola DTI Trencin 31 9456
32 flag Hudobná an umelecká akadémia Jána Albrechta Banska Bystrica 32 10461