Top 50 Universities Ranking in Slovenia 2022

# Logo University City CR WR
1 flag Univerza v Ljubljani Lower Carniola 1 355
2 flag Univerza v Mariboru Styria 2 1092
3 flag Univerza na Primorskem Slovene Littoral 3 3146
4 flag Univerza v Novi Gorici Slovene Littoral 4 4744
5 flag IEDC-Bled School of Management Upper Carniola 5 6410
6 flag Alma Mater Europaea Styria 6 7894
7 flag GEA College Lower Carniola 7 8220
8 flag Nova univerza Slovene Littoral 8 8592
9 flag Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Upper Carniola 9 9014
10 flag Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Lower Carniola 10 9169
11 flag Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Slovene Littoral 11 9250
12 flag B2 Visoka šola za poslovne vede Lower Carniola 12 9303
13 flag Univerza v Novem mestu Lower Carniola 12 9358
14 flag Fakulteta za komercialne in poslovne vede Styria 13 9452
15 flag Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Styria 13 9513
16 flag DOBA Fakultet Styria 15 9827
17 flag Fakulteta za pravo in poslovne vede Lower Carniola 16 9832
18 flag Fakulteta za tehnologijo polimerov Carinthia 18 10226
19 flag Visoka šola za racunovodstvo in finance Lower Carniola 21 11140
20 flag Inštitut in akademija za multimedije Lower Carniola 22 11237
21 flag Visoka šola za varstvo okolja Styria 23 11279
22 flag MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana Lower Carniola 23 11552
23 flag IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana Lower Carniola 25 11615
24 flag Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani Lower Carniola 24 11674
25 flag ArtHouse – Šola za risanje in slikanje Lower Carniola 26 11717
26 flag Fakulteta za medije Lower Carniola 25 11825
27 flag Visoka šola Ravne na Koroškem Carinthia 28 12278
28 flag Visoka šola za proizvodno inženirstvo Styria 29 12502
29 flag Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled Upper Carniola 30 12604
30 flag Visokošolski zavod Fizioterapevtika Upper Carniola 31 12646