Top 50 Universities Ranking in Denmark 2022

# Logo University City CR WR
1 flag Kbenhavns Universitet Capital Region of Denmark 1 134
2 flag Kbenhavns Universitet Capital Region of Denmark 1 134
3 flag Aarhus Universitet Central Denmark Region 2 220
4 flag Danmarks Tekniske Universitet Capital Region of Denmark 3 360
5 flag Syddansk Universitet Region of Southern Denmark 5 508
6 flag Handelshjskolen I Kbenhavn Capital Region of Denmark 6 918
7 flag Roskilde Universitet Region Zealand 7 1329
8 flag IT-Universitetet i Kbenhavn Capital Region of Denmark 8 1595
9 flag IT-Universitetet I Kbenhavn Capital Region of Denmark 8 1595
10 flag Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering Capital Region of Denmark 9 3218
11 flag University College Lillebaelt Region of Southern Denmark 10 4199
12 flag Danmarks Medie- og journalisthjskole Capital Region of Denmark 11 5080
13 flag Arkitektskolen Aarhus Central Denmark Region 13 6020
14 flag Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Capital Region of Denmark 14 6047
15 flag Designskolen Kolding Region of Southern Denmark 15 6236
16 flag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Capital Region of Denmark 16 6541
17 flag Kbenhavns Erhvervsakademi Capital Region of Denmark 16 6571
18 flag Erhvervsakademi Aarhus Central Denmark Region 17 6690
19 flag Erhvervsakademi Sjlland Region Zealand 18 6887
20 flag Erhvervsakademiet Copenhagen Business Capital Region of Denmark 18 7060
21 flag Syddansk Musikkonservatorium Region of Southern Denmark 20 7623
22 flag Det Jyske Musikkonservatorium Central Denmark Region 21 7635
23 flag IBA Erhvervsakademi Kolding Region of Southern Denmark 22 7674
24 flag Den Danske Scenekunstskole Capital Region of Denmark 23 7899
25 flag Erhvervsakademi Dania Central Denmark Region 24 7904
26 flag Erhvervsakademi SydVest Region of Southern Denmark 25 8098
27 flag Erhvervsakademi Midtvest Central Denmark Region 26 9421