Top 50 Universities Ranking in Poland 2022

# Logo University City CR WR
1 flag Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Masovian Voivodeship Un Un
2 flag Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Lublin Voivodeship Un Un
3 flag Uniwersytet Warszawski Masovian Voivodeship 1 315
4 flag Uniwersytet Jagiellonski Lesser Poland Voivodeship 2 387
5 flag Akademia Górniczo-Hutnicza Lesser Poland Voivodeship 3 556
6 flag Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 4 620
7 flag Politechnika Warszawska Masovian Voivodeship 5 647
8 flag Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 6 671
9 flag Politechnika Wroclawska Lower Silesian Voivodeship 7 748
10 flag Uniwersytet Wroclawski Lower Silesian Voivodeship 8 839
11 flag Uniwersytet Gdanski Pomeranian Voivodeship 9 861
12 flag Politechnika Gdanska Pomeranian Voivodeship 11 1020
13 flag Politechnika Poznanska Greater Poland Voivodeship 12 1161
14 flag Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin Voivodeship 14 1340
15 flag Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 15 1381
16 flag Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Lesser Poland Voivodeship 16 1438
17 flag Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin Voivodeship 17 1449
18 flag Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Masovian Voivodeship 18 1631
19 flag Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Warmian-Masurian Voivodeship 19 1638
20 flag Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Masovian Voivodeship 20 1647
21 flag Politechnika Lódzka Lodz Voivodeship 21 1709
22 flag Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Podkarpackie Voivodeship 22 1715
23 flag Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Lesser Poland Voivodeship 23 1811
24 flag Uniwersytet w Bialymstoku Podlaskie Voivodeship 24 1900
25 flag Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Lesser Poland Voivodeship 25 2004
26 flag Uniwersytet SWPS Masovian Voivodeship 26 2015
27 flag Uniwersytet Opolski Opole Voivodeship 27 2046
28 flag Politechnika Bialostocka Podlaskie Voivodeship 28 2089
29 flag Uniwersytet Rzeszowski Podkarpackie Voivodeship 30 2231
30 flag Uniwersytet Lódzki Lodz Voivodeship 31 2311
31 flag Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Masovian Voivodeship 32 2377
32 flag Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 33 2441
33 flag Warszawski Uniwersytet Medyczny Masovian Voivodeship 34 2454
34 flag Politechnika Opolska Opole Voivodeship 35 2645
35 flag Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Lower Silesian Voivodeship 37 2692
36 flag Gdanski Uniwersytet Medyczny Pomeranian Voivodeship 39 2764
37 flag Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 39 2803
38 flag Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian Voivodeship 40 2843
39 flag Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 41 2880
40 flag Uniwersytet Szczecinski West Pomeranian Voivodeship 42 2976
41 flag Akademia Leona Kozminskiego Masovian Voivodeship 43 3027
42 flag Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 44 3056
43 flag Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Lower Silesian Voivodeship 45 3066
44 flag Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Masovian Voivodeship 46 3089
45 flag Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Swietokrzyskie Voivodeship 47 3104
46 flag Akademia Finansów I Biznesu Vistula Masovian Voivodeship 48 3112
47 flag Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz Voivodeship 49 3150
48 flag Politechnika Lubelska Lublin Voivodeship 50 3164
49 flag Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 51 3352
50 flag Uniwersytet Morski w Gdyn Pomeranian Voivodeship 53 3401