Top 50 Universities in Poland

# Logo University City CR WR
1 flag Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Lublin Voivodeship Un Un
2 flag Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Masovian Voivodeship Un Un
3 flag Uniwersytet Warszawski Masovian Voivodeship 1 289
4 flag Uniwersytet Jagiellonski Lesser Poland Voivodeship 2 350
5 flag Akademia Górniczo-Hutnicza Lesser Poland Voivodeship 3 493
6 flag Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 4 554
7 flag Politechnika Warszawska Masovian Voivodeship 5 588
8 flag Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 6 618
9 flag Politechnika Wroclawska Lower Silesian Voivodeship 7 730
10 flag Uniwersytet Wroclawski Lower Silesian Voivodeship 8 794
11 flag Uniwersytet Gdanski Pomeranian Voivodeship 9 859
12 flag Politechnika Gdanska Pomeranian Voivodeship 10 955
13 flag Politechnika Poznanska Greater Poland Voivodeship 12 1001
14 flag Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Lesser Poland Voivodeship 14 1270
15 flag Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin Voivodeship 15 1376
16 flag Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 16 1415
17 flag Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Podkarpackie Voivodeship 17 1476
18 flag Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Warmian-Masurian Voivodeship 18 1509
19 flag Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Masovian Voivodeship 19 1552
20 flag Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Masovian Voivodeship 20 1570
21 flag Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin Voivodeship 21 1578
22 flag Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Lesser Poland Voivodeship 22 1807
23 flag Uniwersytet w Bialymstoku Podlaskie Voivodeship 23 1812
24 flag Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Lesser Poland Voivodeship 24 1935
25 flag Warszawski Uniwersytet Medyczny Masovian Voivodeship 25 1991
26 flag Uniwersytet SWPS Masovian Voivodeship 26 2110
27 flag Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Masovian Voivodeship 27 2120
28 flag Uniwersytet Opolski Opole Voivodeship 28 2145
29 flag Uniwersytet Rzeszowski Podkarpackie Voivodeship 29 2240
30 flag Politechnika Bialostocka Podlaskie Voivodeship 30 2270
31 flag Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 31 2324
32 flag Gdanski Uniwersytet Medyczny Pomeranian Voivodeship 33 2513
33 flag Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Lower Silesian Voivodeship 34 2527
34 flag Politechnika Lódzka Lodz Voivodeship 35 2535
35 flag Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 36 2666
36 flag Politechnika Opolska Opole Voivodeship 38 2676
37 flag Uniwersytet Lódzki Lodz Voivodeship 39 2758
38 flag Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 40 2766
39 flag Akademia Finansów I Biznesu Vistula Masovian Voivodeship 41 2792
40 flag Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian Voivodeship 42 2802
41 flag Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 39 2803
42 flag Akademia Leona Kozminskiego Masovian Voivodeship 43 2818
43 flag Uniwersytet Szczecinski West Pomeranian Voivodeship 45 2849
44 flag Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Lower Silesian Voivodeship 46 2891
45 flag Politechnika Lubelska Lublin Voivodeship 47 3000
46 flag Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Greater Poland Voivodeship 48 3149
47 flag Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Masovian Voivodeship 49 3216
48 flag Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Swietokrzyskie Voivodeship 50 3233
49 flag Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz Voivodeship 51 3310
50 flag Uniwersytet Morski w Gdyn Pomeranian Voivodeship 53 3378